ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳಿಗೆ UNESCO ಮಾನ್ಯತೆ! » Dynamic Leader
July 14, 2024
ದೇಶ

ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳಿಗೆ UNESCO ಮಾನ್ಯತೆ!

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಿಶ್ವ ಸಮೂಹದ 10ನೇ ಸಭೆ, ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಉಲಾನ್‌ಬಾಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತುಳಸಿ ದಾಸರ ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ್, ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 20 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ನ ಡೀನ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಕೌರ್, ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವಿಶ್ವ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Related Posts